"Mülkiyeli olmanın onurunu yaşadık, yaşatacağız…’’

Bizler Mülkiye ruhunun ışığında bir araya gelmiş, ülkesini seven Mülkiyeli İş İnsanlarıyız. Bilgi, deneyim, iş ilişkilerimiz ve birlikteliğimizden doğan güç birliğimiz sayesinde ülkemize ve topluma yararlı olmak için çalışırız.

Mülkiye ruhunun ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik laik cumhuriyetin temel değerlerine daima bağlı olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

"Mülkiye’li olmanın onurunu yaşadık, yaşatacağız…"