Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

2017 yılının son aylarında kuruluş çalışmalarını başlattığımız ve 4 Nisan 2018 tarihinde resmen kurulan Mülkiye İş İnsanları Derneği’nin ilk genel kurulu 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulumuzun aynı gün yapılan ilk toplantısında Derneğimizin Başkanlığını yapma onuru ve görevi tarafıma verilmiştir.

Önümüzdeki dönemde, Mülkiye’nin sesinin ve gücünün başta iş dünyası olmak üzere, ülkemizin her alanında daha fazla hissedilmesini sağlamak, bu kapsamda ülkemizi daha ileri, daha uygar bir geleceğe taşımak, üyelerimiz arasındaki iş olanaklarını arttırmak, günlük işlerde karşılaşılan sorunların aşılabilmesinde destek sağlamak en önemli görevlerimizin başında yer alacaktır.

İlk hedefler bildirgemizde yer alan Mülkiye Üniversitesi, Mülkiye Eğitim Kurumları, Mülkiye Müzesi, Mülkiye Arşivi’nin kurulması, Mülkiye Veri Tabanı’nın oluşturulması gibi öncelikli hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi için sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız olacaktır.

Gücünü 160 yıllık Mülkiye geleneğinden, etik değerlere bağlı girişimci, kamu ve özel sektör yöneticileri ile saygın akademisyenlerimizden alan Derneğimiz; toplumdaki gelişmelere duyarlı bir şekilde eğitim, kültür, sanat, spor ve çevre konularında her türlü yenilik ve iyileştirmeyi teşvik eden bir konumda olacaktır.

Mülkiye ruhunun ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik laik cumhuriyetin temel değerlerine daima bağlı olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

"Mülkiye’li olmanın onurunu yaşadık, yaşatacağız…"

Saygılarımla,
Gürcan BULAT
Yönetim Kurulu Başkanı